+420 727 810 655 | info@bonnydesign.cz
Monika Vrkoslavová
E-mail: monika@bonnydesign.cz
Telefon: 727 810 655
- Letáky
- Plakáty
- Bannery
- Inzerce do novin
- Vizitky
- Kalendáře
- Pozvánky na události
- Diplomy a certifikáty
- Jídelní lístky, Menu
- Štítky
- Razítka
- Sazba knih, brožur, časopisů, katalogů
Data jsou tvořena v SW Adobe Indesign nebo Adobe Illustratotr ve vektorové grafice. Tiskoviny tvořím v Rychnově nad Kněžnou, Solnici, Kostelci nad Orlicí, Dobrušce, Vamberku a okolí.